Údržba a prohlídky tramvajových vozů v Praze

Autor: Lukáš Julínek. Publikováno 24. května 2023

Ve zpravodajství o pražských tramvajích často uvádíme informace ohledně údržby vozidel. Pro základní porozumění obsahu jednotlivých druhů prohlídek a jejich zkratkám přinášíme tento článek. Předem nutno uvést, že jednotlivé typy tramvají mají svá specifika, od kterých se odvíjí složitost a délka oprav. Také měsíční nájezd kilometrů mohou mít vozy shodného typu rozdílný v jiné vozovně a v závislosti na aktuálním nasazení na linku. Např. vozidlo obsluhující „rychlodráhu“ v Modřanech najede za jednu směnu více, než tramvaj jezdící krátkou trasu v centru města.

Tento přehled tak slouží pouze pro základní představu, jakou formou probíhá údržba pražských tramvají, záměrně je zobecněn a nemá ambice postihnout veškeré detaily s ohledem na rozdílnost jednotlivých typů tramvají.

V zájmu zjednodušení rozlišujeme údržbové práce v depu (vozovny Hloubětín, Kobylisy, Motol, Pankrác, Strašnice, Střešovice, Vokovice, Žižkov) a v Ústředních dílnách v Hostivaři (ÚDDP). Byť samotná údržba a montáž tramvají probíhá v budově Opravny tramvají v ÚDDP, některé práce provádí detašované tramvajové pracoviště v nedaleké hale OZM (opravárenská základna metra). Jde o opravy a repase veškerých točivých a elektrických strojů, např. trakčních motorů (mimo 15T), všech typů brzd (mimo třmeny 14T a 15T), převodovek, brzdičů, ventilátorů, zvonců, stěračů, dveřních pohonů, pískovačů, dmychadel, čerpadel, rotačních tlumičů pro typ 15T, spojek motorů, kardanů a kardanotáhel, bočníků, tlumivek, apod. Tyto díly zde procházejí všemi typy oprav, od drobných, přes repase a generální opravy, až po výrobu nových.

Rovněž je potřeba uvést, že uvedené lhůty jednotlivých prohlídek vycházejí také ze starších podkladů a jsou hrubě orientační, neboť závisí např. na dostupnosti náhradních dílů. Těch je však na trhu zásadní nedostatek od pandemie Covid-19 v roce 2020. Dodavatelské řetězce narušilo také vojenské napadení Ukrajiny Ruskem v únoru 2022. Kvůli omezeným možnostem výroby na Ukrajině je nutné hledat náhradní dodavatele některých dílů, např. kabelů. Kvůli válce došlo navíc k enormnímu zdražení základních materiálů, např. oceli. Do dnešního dne se problémy s dodávkami nestabilizovaly do původního stavu a společně s přetrvávající personální krizí většina technologických podniků těžce dohání skluz, který v té době vznikl.

Také povolený nájezd kilometrů vychází ze starších materiálů a i samotné předpisy jej uvádějí jako přibližný, platí tolerance ± 20 %. Na jednotlivé prohlídky jsou vozidla přistavována na základě mnoha ukazatelů, předpokládaných potřeb a aktuálních podmínek – kilometrický proběh vozidla je důležitým, avšak ne jediným rozhodujícím faktorem.

Níže uvádíme jednotlivé druhy údržby pražských tramvají:

DO – denní ošetření

Denní ošetření je základní preventivní údržbou, provádí se před každým výjezdem tramvaje, resp. po každém zatažení do depa. Kontrolují se a případně se doplňují zásobníky písku, podvozky, kola, karoserie vozu, interiér, správná funkčnost dveří, osvětlení, vnějších signalizací, informačních panelů pro cestující, apod. Tento druh údržby probíhá přímo ve vozovně, ve které je konkrétní vůz „ustájen“.

RDO – rozšířené denní ošetření

Rozšířené denní ošetření je podrobnější nepovinná prohlídka nižšího stupně údržby s variabilní náplní prací podle požadavků u konkrétního vozu. Provádí se přibližně po ujetí 10 až 12 tisíc km, tedy zhruba po 2-3 měsících provozu. Kromě kontroly a seřízení brzd se sleduje baterie, elektronika, orientační a informační systém, elektrické součásti jako linkový stykač, sběrač proudu a jeho lišty, apod.

Tuto činnost provádí vozovna a podle konkrétního rozsahu a množství participujících pracovníků zabere nižší jednotky hodin.

KP – kontrolní prohlídka

Kontrolní prohlídka je rozšířenou preventivní údržbou, provádí se přibližně po ujetí 20 000 km, tedy zhruba po 4-5 měsících provozu. Kontrolují se hlavní celky jako převodovka, kola, trakční motory, nápravová ložiska, kluzné plechy na kolébce, motory, brzdové jednotky, sběrač proudu, řadič, správná funkčnost informačního systému a dveří a pochopitelně bezpečnostní systémy. Zkontrolována je také kompletnost interiéru. Provádí se mazání výrobcem předepsaných součástí vozidla. Závěrem údržby je ověření funkce brzd.

Tento druh údržby probíhá také přímo v aktuálním depu příslušného vozidla. Pokud nejsou zjištěny vážnější závady, trvá zhruba jeden den.

VKP – velká kontrolní prohlídka

Velká kontrolní prohlídka je rozšířenou preventivní údržbou, provádí se přibližně po ujetí 100 000 km, tedy zhruba po 2 letech provozu. Obecně jde o údržbu v hlubším rozsahu než KP. Oproti KP navíc zahrnuje proplach brzdového systému u vozů s hydraulickými brzdami, doplnění klimatizace, nebo rozšířené mazání určených celků.

Tento druh údržby probíhá v domovském depu příslušného vozidla. Prohlídka zabere přibližně den až několik dnů.

PÚ – plánovaná údržba

Plánovaná údržba (některé prameny uvádějí též „pravidelná údržba“) je střední prohlídkou, která probíhá přibližně po najetí 200 tisíc km, tedy zhruba po 4 letech provozu. Opravují se lokální poškození laku, karoserie a plent, repasují se dveře a provádí se revize elektrických součástí včetně pantografu a případné opravy poškozené kabeláže. Vozidlu jsou také vyměněny podvozky za repasované.

Pro tuto opravu je charakteristické, že v případě článkových vozů nedochází k jejich rozpojování. Linka PÚ je založena na pásovém způsobu výroby (skladbě oprav). Vůz tedy prochází jednotlivými stanovišti – karosářské demontáže, elektrické demontáže, elektro opravy, karosářské opravy, opravy laku, elektro montáže a karosářské montáže.

Po dokončení prací v hale oprav následuje tzv. „oživení“ vozu, statická zkouška (kontrola souladu provedené údržby s předepsaným vzorem) a funkční zkouška (kontrola všech přepínačů a jízdních vlastností). Poté tramvaj vyráží na zkušební jízdy a na samotný závěr prohlídky prochází vozidlo technicko-bezpečnostní zkouškou (TBZ). Ta spočívá ve zkoušce prováděné na zkušební koleji v areálu Ústředních dílen v Hostivaři, při které se tramvaj rozjede na předepsanou rychlost a poté předepsaným způsobem brzdí. Brzdná dráha při zkoušce nesmí překročit předepsané limity.

Údržba stupně PÚ se provádí v Ústředních dílnách DP v Hostivaři a trvá přibližně 3 až 6 měsíců v závislosti na dostupnosti náhradních dílů a rozsahu případných poškození.

VKP-PÚ – velká kontrolní prohlídka-plánovaná údržba

„Velká kontrolní prohlídka-plánovaná údržba“ je střední prohlídkou, která probíhá částečně v domovské vozovně a částečně v Ústředních dílnách (ÚDDP). Nahrazuje plánovanou údržbu (PÚ) prováděnou kompletně v ÚDDP tak, že karosářské, lakýrnické a elektrikářské práce provedou pracovníci příslušné vozovny a v Ústředních dílnách proběhne pouze repase podvozků. Podvozky pak jsou buď dopraveny přímo na vozovnu a zde zavázány na tramvaj, anebo je tramvaj přistavena do ÚDDP, kde tyto repasované podvozky dostane.

Z hlediska plánu oprav vozidla zastupuje VKP-PÚ rovnocenně PÚ (pravidelnou údržbu), kilometrické proběhy i přibližná délka údržby jsou tedy shodné jako u PÚ.

PO – periodická oprava

Periodická oprava (některé prameny uvádějí též „pravidelná oprava“) je velkou prohlídkou, která probíhá přibližně po najetí 600 tisíc km, tedy zhruba po 12 letech provozu. V podstatě dochází ke kompletnímu rozebrání a opětovnému složení vozidla. U vozů KT8D5.RN2P se provádí rozpojení na jednotlivé články. Zcela se demontuje elektrická výzbroj, zachována je pouze kabeláž, která prochází revizí. Z karoserie se otryskává lak, opravují se poškození, poté se aplikuje nový lak, montují se repasované díly, zasklí se okna, opravují se plenty, apod. V případě tramvají typu T3R.P se instaluje klimatizace řidičské kabiny. Vůz dostává opět repasované podvozky. Po dokončení v hale oprav je vůz předán ke zprovoznění a zkušebním jízdám stejným procesem jako v případě údržby stupně PÚ.

Tento druh prohlídky se provádí v Ústředních dílnách DP v Hostivaři a trvá přibližně 4 až 8 měsíců v závislosti na dostupnosti náhradních dílů a rozsahu případných poškození.

GO – generální oprava

Tento typ opravy v současnosti probíhá na vozech KT8D5.RN2P a T3R.PLF. Rozsah prací odpovídá téměř stavbě nového vozu. U tramvají KT8N jsou krajní články karoserie repasované a upravené z původních vozů, střední nízkopodlažní část je novostavbou. U vozů T3R.PLF se jedná o novostavbu celé vozové skříně. Osazena je nová kabeláž, repasovaná (či zcela nová) výzbroj, repasované podvozky apod. Z původního vozu tak zůstává naprosté minimum součástek. Tento druh opravy se provádí výhradně v Ústředních dílnách DP v Hostivaři a trvá přibližně rok v závislosti na dostupnosti náhradních dílů a rozsahu případných poškození původního vozu.

MO – mimořádná oprava

Na rozdíl od všech výše uvedených prohlídek se jedná o opravu neplánovanou. Typicky jde o poškození tramvaje po nehodě, vážnější technickou závadu, náhlou únavu materiálu, apod.

Délka opravy závisí kus od kusu na míře konkrétního poškození vozidla. Menší poškození lze opravit v řádu dnů či týdnů, větší poškození v řádu měsíců, či let. Důležité je také uvědomit si složitost konstrukce moderních tramvají, kdy kvůli poškození, které na první pohled může vypadat banálně, je nutné rozebrat a po opravě znovu namontovat širší objem dílů (srovnej s populární nahrávkou Luboš Lakatoš - Oprava slovenského traktoru LKT81 Turbo).

Ilustrační fotografie z Opravny tramvají v Ústředních dílnách DP:

Linka údržby PÚ. Vlevo kolej pro vozy 14T, uprostřed pro typ T3 a jeho klony (např. T3M, T3R.P, T3R.PLF) a vpravo pro KT8D5.RN2P
Stanoviště mimořádných oprav vozů 14T
Vůz T3R.P během údržby stupně PÚ
Vozy T3R.PLF na lince mimořádných oprav
Pohled do vozu KT8D5R.N2P, na kterém je prováděna generální oprava, po instalaci kabeláže bude probíhat pokládka podlahy
Pohled na vůz T3R.P v lakovacím boxu

Prameny:

Pražské tramvaje, www.prazsketramvaje.cz

DP Kont@kt, podnikový časopis DPP

David Hladík, bakalářská práce „Technologie činnosti Opravny tramvají Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.“. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2018

Jiří Louček, bakalářská práce „Údržba a opravy motorů tramvají v podmínkách Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.“. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2020

Pokyn technického ředitele č. 1/2005: Normy kilometrických proběhů a náplň údržby tramvajových vozidel, 2005

SMĚRNICE 38-2010-04 „Normy kilometrických proběhů a náplň údržby tramvajových vozidel“, 2016

Příloha 3: „Technická specifikace předmětu plnění“, veřejná zakázka VZ0152957: Nákup až 200 ks nízkopodlažních jednosměrných tramvají, z toho 40 ks závazně (20 ks v roce 2025 a 20 ks v roce 2026), 2022


↩ Návrat na hlavní stránku